20W / 24V strømforsyning

20W / 24V strømforsyning.

kr300,00 ekskl. mva